free amp template


      Для вирішення завдань конкретних проектів, до робочих груп можуть залучатися експерти і фахівці з різних галузей знань і практичних сфер, так як буває що особливості і висока ефективність науково-технічних розробок виникають на кордонах загальноприйнятих класичних норм.

Експерти & консультанти лабораторії

 Олександр Федорович
Дорошенко

Кандидат юридичних наук,  керівник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, 
судовий експерт 

Петро Семенович
Смертенко

Кандидат фіз.-мат.наук, фізика напівпровідників і діелектриків
Лауреат державної премії України з науки і техніки
Національний координатор Міжнародної інноваційної європейської науково-технічної програми EUREKA в Україні (1999 - 2011)
Автор і співавтор понад 150 статей і 29 авторських свідоцтв СРСР, патентів України і Росії, 7 книг про європейські механізми інновацій 

Олена Олексіївна
Тверезенко

Юрист, патентний повірений, медіатор, консультант
Завідуюча сектором використання та передачі прав інтелектуальної власності (ІВ) НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (з 2007 р)
Викладач дисципліни "Розпорядження майновими правами ІВ" в Інституті інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" (з 2007 р)Олег Володимирович Ольховіков

Кандидат економічних наук
Генеральний директор ТОВ
«Центр експертиз
і технологій»
Президент Екологічної палати України 

Олена Євгеніївна
Кияшко 

Оцінювач майнових прав інтелектуальної власності
Патентний повірений України
Незалежний судовий експерт по спеціальності 13.9 «Економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності»
Член ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки»
Досвід роботи в сфері економіки інтелектуальної власності з 1998 року 

Юлія Леонідівна  Борко

Кандидат економічних наук, завідувач економіко-правовим відділом НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,  головний бухгалтер ТОВ НВК СКБ «ТАРГЕТ».  
Має багаторічний досвід у розробці та удосконалення фінансових відносин в сфері інтеллектуальної власності. 
Надавала науково-практичні консультації на підприємствах: Укрзалізниці, військово-промислового комплексу, НПК «Гірничі машини» тощо.

Костянтин Олекандрович Зеров

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, співзасновник ГО “Клуб інтелектуальної власності”, практикуючий юрист у сфері інтелектуальної власності

Олександр Сергійович
Жихарев


Науковий співробітник Центру судових експертиз у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України,
патентний повірений, атестований судовий експерт за спеціальністю 13.3 «Дослідження пов’язані з охороною прав на винаході і корисні моделі»

Адреса

НДІ інтеллектуальної власності
м. Київ, 03150 Казимира Малевича, 11, корп. 4
(*Для листів додавати:
"Для УРВН О.Зубарєву")

Контакти

E-mail: innovations[at]ukrsmb.info
Тел: +38 097 354-23-70
Факс: +38 044 200-08-76