site templates free download
Послуги лабораторії

• Консультації з питань, пов'язаних з трансфером технологій і знань;
• Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності (патентування), у т. ч. реєстрація торгових марок;
• Аудит інтелектуальної власності;
• Оцінка прав інтелектуальної власності;
• Допомога в формулюванні технологічних пропозицій і запитів клієнтів;
• Розробка і укладання ліцензійних договорів на передачу технологій;
• Маркетинг ринку технологій;
• Технологічний аудит;
• Консультації з питань відображення господарських операцій пов’язаних з ІВ в податковому та бухгалтерському обліку; 
• Консультації щодо оптимізації та удосконалення оподаткування при використанні у господарській діяльності об’єктів права ІВ;
• Консультації з питань договірного права; 
• Розробка цивільно-правових договорів та внесення змін до них, забезпечення реєстрації договорів у сфері ІВ; 
• Допомога в бізнес-моделюванні;
• Підготовка коротких і бізнес- презентацій технологій;
• Супровід інтересів власників технологій в організації співпраці з потенційними партнерами, допомога при проведенні переговорів та укладанні угод, у т.ч. з питань комерціалізації ІВ; 
• Інформування про конкурси і програми, що допомагають знаходити фінансову підтримку для просування інноваційних проектів, допомога щодо участі в них.
       При виникненні спорів з питань ІВ:
• Медіація та допомога в позасудовому вирішенні спорів; 
• Консультації з питань захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в судовому та адміністративному порядку.

Адреса

НДІ інтеллектуальної власності
м. Київ, 03150 Казимира Малевича, 11, корп. 4
(*Для листів додавати:
"Для УРВН О.Зубарєву")

Контакти

E-mail: innovations@ukrsmb.info
Тел: +38 097 354-23-70
Факс: +38 044 200-08-76