free site creation software

 


В основі ініціативи створення
«Лабораторії комерціалізації та трансферу технологій»:

               
• Цикл послідовних дистанційних тренінгів: «Міжнародна практика підготовки технологій до комерціалізації на зовнішній ринок», розроблений на замовлення та за участю Всеукраїнської громадської організації «Українська рада винахідників і новаторів» (є повна та демо-версія).

• Наукова розробка "Регламент Системи трансферу технологій Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 34844 від 07.09.2010 р.)

• Рекомендації Зубарєва О.М. проекту, викладені в однойменній книзі "Гармонізація та синхронізація європейських і українських інноваційних програм", Київ, Видавець ТОВ «Сінта Захід», 2011 (стор. 48-51, 2.3. "Про необхідність гармонізації та синхронізації в Україні культури знань та законодавчого поля в області інноваційного развитку для отримання ефекту системності"), всю книгу - дивитися/скачати...

• Досвід Міжнародного салону винаходів і нових технологій "Новий час", який проводився щорічно з 2005 по 2013 роки в м. Севастополь, практика якого, разом зі знаннями експертів інституту, також є фундаментом створеної Лабораторії комерціалізації та трансферу технологій - >>>

       На базі Лабораторії можуть формуватися робочі групи фахівців для консалтингового супроводу комерціалізації та трансферу технологій, орієнтованих на попит ринку в інноваціях, у формі тимчасових творчих колективів (ТТК) зі співробітників НДІІВ та інших профільних інституцій, професійних експертів для вирішення конкретних завдань на умовах госпрозрахунку.

       Лабораторія ВГО “Українська рада винахідників і новаторів”, яка є учасником Міжнародної Федерації асоціацій винахідників IFIA (Geneva/Switzerland), Всесвітньої асоціації жінок-винахідників і підприємців WWIEA (Korea), Корейської асоціації винахідників KIPA (Korea) - діє в партнерстві з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (НДІІВ НАПрН України).

       "Комерціалізація - це процес трансформації результатів НДДКР, що зберігають свою ринкову актуальність і затребуваність, в продукти і послуги на ринку з метою отримання доходу від їх продажу, ліцензування або самостійного використання. При цьому процес комерціалізації передбачає пошук, оцінку (експертизу) і відбір новацій для фінансування, залучення коштів, юридичне закріплення прав на майбутню інтелектуальну власність (новацію), впровадження новації у виробництво, а також подальшу модифікацію і супровід інтелектуального продукту." (УДЕУ)

Адреса

НДІ інтеллектуальної власності
м. Київ, 03150 Казимира Малевича, 11, корп. 4
(*Для листів додавати:
"Для УРВН О.Зубарєву")

Контакти

E-mail: innovations[at]ukrsmb.info
Тел: +38 097 354-23-70
Факс: +38 044 200-08-76